Η αγορά μας

Η περιφέρεια Ηπείρου στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης για το «Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων» παρέχει  Ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία δίνει τα εργαλεία σε κάθε παραγωγό για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου και η οποία δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών – Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ, του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους.  

Η Ηλεκτρονική Αγορά Προϊόντων, δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς/επιχειρήσεις, αγροτικών προϊόντων που θα συμμετέχουν, να πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις των προϊόντων τους. Στόχος είναι να μπορέσει κάθε παραγωγός/επιχείρηση, χωρίς ειδικές επενδύσεις και τεχνογνωσία, να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του ηλεκτρονικού επιχειρείν και τις νέες τάσεις του αγοραστικού κοινού, να διευρύνει την πελατειακή της βάση και να αποκτήσει εξωστρέφεια, με προφανή οφέλη για τον ίδιο και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. 

Η Ηλεκτρονική Αγορά εστιάζει στην προβολή και ανάδειξη αγροτικών προϊόντων και την μεγαλύτερη επιχειρηματική ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα για ολόκληρη την Περιφέρεια Ηπείρου. Αξιοποιώντας επομένως τις νέες τεχνολογίες παρέχονται ψηφιακές υπηρεσίες προς αγροτικές επιχειρήσεις για την προβολή και προώθηση των παραγόμενων προϊόντων τους με σημαντικά οφέλη τόσο για τους ίδιους όσο και για τους καταναλωτές.

Μέσω της αγοράς, τα αγροτικά προϊόντα της Ηπείρου θα μπορούν να διαφημιστούν και να είναι ορατά στο ευρύτερο παγκόσμιο κοινό, με πιθανό αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος από νέους αγοραστές εκτός Ελλάδας και την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.

Με τη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει η Ηλεκτρονική Αγορά:

  • Ο αγρότης θα έχει την δυνατότητα να διαθέσει μέσω διαδικτύου τα προϊόντα του, στη λιανική αγορά, χωρίς μεσάζοντες.
  • Ο πολίτης θα έχει την δυνατότητα να αγοράσει μέσω διαδικτύου κατευθείαν από τον παραγωγό, γνωρίζοντας επ’ ακριβώς την προέλευση των προϊόντων που καταναλώνει.
  • Ο αγρότης θα έχει την δυνατότητα να διαθέσει τα προϊόντα του στην χονδρική αγορά τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού, ελέγχοντας ταυτόχρονα και τη ζήτηση για τα προϊόντα που διαθέτει.