Κατηγορία Προϊόντος:  Δημητριακά
Μη διαθέσιμη τιμή

Το προϊόν διατίθεται προς πώληση κατόπιν συνεννόησης με τον παραγωγό.

Επικοινωνήστε με την Επιχείρηση

0 Likes

Η προετοιμασία του εδάφους πραγματοποιείται από γεωργικούς ελκυστήρες ενώ η σπορά επιτυγχάνεται με σπαρτικές μηχανές ακριβείας. Με τη σωστή χρήση μηχανημάτων λίπανσης και άρδευσης επιτυγχάνεται η καλύτερη ποιότητα στις καλλιέργειες μας.
Η καλλιέργεια ξεκινάει στα τέλη Φεβρουαρίου σε χαμηλά θερμοκήπια για την επίτευξη της πρωιμότητας. Στη συνέχεια ακολουθεί η υπαίθρια καλλιέργεια η οποία ολοκληρώνεται στα τέλη Οκτωβρίου. Η μεταφορά, μετά την συγκομιδή, προς τους χώρους διαλογής και ψύξης γίνεται με κατάλληλα μηχανήματα, έτσι ώστε το προϊόν να καταλήγει το ταχύτερο δυνατό στο χώρο ψύξης για τη διατήρηση της καλύτερης ποιότητάς του.

Πληροφορίες Συσκευασίας: Η συσκευασία διατηρεί φρέσκο και αναλλοίωτο το προϊόν μας για μεγάλο χρονικό διάστημα, το προστατεύει από τη μόλυνση και τη φθορά, αποδεικνύει την ταυτότητά του καθώς επίσης παρέχει ορατά στοιχεία όσον αφορά την επεξεργασία της συσκευασίας. Η συσκευασία καθίσταται απαραίτητη για τη μεταφορά στα καταστήματα τροφίμων και την τοποθέτησή τους στα ράφια. Συσκευασία σε δισκάκι Με τη χρήση του μηχανήματος συσκευασίας «Elixa» επιτυγχάνεται η συντήρηση του καλαμποκιού για τουλάχιστον ένα μήνα. Συσκευασία σε κενό αέρος Επιπλέον, η επιχείρησή μας παρατείνει το χρονικό περιθώριο κατανάλωσης του καλαμποκιού, έως και πέντε μήνες, μέσω του κατάλληλου μηχανικού εξοπλισμού.